Ghi chú bản vá cập nhật PUBG Mobile 1.6 ngày 09 tháng 9 năm 2021


Ghi chú bản vá cập nhật PUBG Mobile 1.6 cuối cùng đã được phát hành và bản cập nhật mới sẽ có sẵn để tải xuống vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Nhiều tính năng mới sắp ra mắt người chơi trong bản cập nhật PUBG Mobile 1.6 nhưng trong bản cập nhật mới này cho người chơi, có một phần tin rất vui rằng bản đồ Vikendi sẽ trở lại trong trò chơi.
Nếu người chơi cập nhật PUBG Mobile 1.6 trên điện thoại của họ từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, họ sẽ nhận được 100 AG, Ba lô bảo vệ công lý (3d) và 2.888 BP làm phần thưởng. Hôm nay, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các ghi chú của bản cập nhật PUBG Mobile 1.6 cùng với những tính năng cũ mà PUBG Mobile sẽ mang trở lại trong bản cập nhật mới này.

Bản cập nhật PUBG Mobile 1.6 Ghi chú bản vá: –

1) Flora Menance (Chế độ mới)

2) Chế độ Metro Royale: Reunion

3) Titans: Last Stand

4) Bản đồ Vikendi

5) Sống sót cho đến khi bình minh

6) Tải trọng 2.0

7) Chế độ Runic Power

8) Chế độ lây nhiễm

Có rất nhiều tính năng như vậy trong PUBG Mobile đã bị loại bỏ khỏi trò chơi và người chơi đang yêu cầu nhà phát triển của trò chơi mang lại tất cả các tính năng đó, trong đó có 2 tính năng phổ biến nhất, thứ nhất là Chế độ quyền lực Runic và cái thứ hai là Bản đồ Vikendi. Các nhà phát triển đã quyết định đưa các tính năng này trở lại trò chơi bằng cách đáp ứng nhu cầu của người chơi và giờ đây, cả hai tính năng này sẽ được phát hành trong trò chơi với bản cập nhật PUBG Mobile 1.6. Để tải xuống PUBG Mobile 1.6, người chơi có thể truy cập Apple Store hoặc Google Play Store trên thiết bị của họ và nếu PUBG Mobile bị cấm ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tải xuống bản cập nhật PUBG Mobile 1.6 từ tệp APK sau khi phát hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *